Navigácia

Projekt PLAY!

Stretnutie koordinátorov projektu PLAY!

Pracovné stretnutie koordinátorov projektu PLAY! sa uskutočnilo v Bratislave v termíne 21.-24. septembra 2015. Z nórskej partnerskej školy pricestovali tri učiteľky zainteresované do tohto projektu vrátane koordinátorky projektu. Počas pracovného stretnutia sme našim nórskym kolegyniam predstavili vedenie školy, učiteľov, žiakov, triedy a areál školy. Spoločne sme detailne pripravili program oboch plánovaných stretnutí žiakov a naplánovali aktivity, ktoré by sa mali uskutočniť on-line cez internet. Zorganizovali sme informačný seminár pre učiteľov, rodičov a žiakov, na ktorom sme ich informovali o obsahu projektu ako aj o žiackych mobilitách. Zostal nám čas aj na spoznávanie zaujímavých miest Bratislavy a príjemne strávené spoločné chvíle.

Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko. V prípade záujmu je voľne dostupná Projektova_zmluva.pdf na prečítanie ako aj jej dodatok DODATOK_c1.pdf

                      

Project Play! coordinators meeting

This meeting took place in Bratislava in September 2016 from 21.to24 and three Norwgian teachers arrivee to our school who were involved in the project. During this meeting they were introduced to our headmaster, teachers, pupils as well as school and surrounding. Together we prepared both mobilities for pupils and planned the activities that would be done on-line. We organized information workshop for our teachers, pupils, their parents and informed them about the content of the project and also about pupils mobilities. There was time to introduce interesting sighseeings in Bratislava and enjoy the time together in informal way.

This project is co-funded by the EEA Grants and the state budget of the Slovak Republic from the EEA Scholarship Program Slovakia. In case of your interest there is a project contract Projektova_zmluva.pdf and its amendments DODATOK_c1.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava
    Vážska 32, 821 07 Bratislava
  • +421 x 02 45 64 00 11

Fotogaléria