Prihláška na štúdium na našej škole

Druhý termín prijímacieho konania na gymnázium

Prosím vyplňte prihlášku pre prijatie do piateho alebo šiesteho ročníka ZŠ

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: