Prihláška na štúdium na našej škole

V školskom roku 2021/22 prijmeme  do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 18 žiakov v jednej triede

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: