• Prihláška na štúdium na našej škole

  V školskom roku 2023/24 prijmeme  do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 24 žiakov v jednej triede

  Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: